bubble shooter, pagputok ng bola, pagputok ng balloon, pagpares, makulay na Laro

Gusto namin ang mga bubble shooter dahil minsan, dito lang may kaayusan. At saka, sobrang nakakarelaks. Paputukin ang bula at ipares ang tatlong magkakulay. Magingat lang, minsan may timer.