Multiplikasyon na Laro

Maglaro ng Larong Multiplikasyon sa Y8.com. Kahit pa ikaw ang pinakamagaling sa Matematika sa iyong mataas na paaralan, o kahit hindi, ngayon ang iyong pagkakataon para sanayin ang iyong utak para makumpleto ang madadali at mahihirap na problema sa Matematika nang marating ang iyong pinakahinahangad. Ang makakuha ng pinakamataas ng Iskor sa Multiplikasyon.

Ayusin ayon sa: