Hampasan na Laro

Maglaro ng Hampasan sa Y8.com. Hampasin ang iyong target sa mga laro tulad ng mabilis at matinding hampasan o pagmartilyo ng mga mole. Hampasin sila gamit ang iyong galing sa sining panlaban o hampasin sila ng martilo. Kahit ano pa ang gusto mong gawin, ikaw ang pipili ng laro at maglalaro nito sa Y8.com

Ayusin ayon sa: