Flash na Laro

Maglaro ng Larong Flash sa Y8.com. Subukang ang iilan sa aming mga laro na gamit ang tekonolohiya ng Adobe Flash. Subukan ang mga larong kotse, pagdadamit, pati na rin ang mga isa laban sa isa na labanang laro

Ano ang mga Flash game?

Ang Flash Player ay isang plugin na ginamit upang makagawa ng mga online game bago pa kinaya ng mga browser ang mga kumplikado na animation. Noong bago pa ang internet, meron lamang mga web page, mga image, at mga link. Ang teknolohiya para gumawa ng mga animation na kailangan para mapagana ang mga kumplikadong 2D game ay wala pa noong mga unang araw ng mga browser tulad ng Netscape, Internet Explorer at kahit ang mga naunang version ng mga modernong browser tulad ng Chrome. Gayunpaman, meron nang isang kumpanya na tinatawag na Macromedia, na unang nagdevelop ng The Flash plugin. Ito ay orihinal na ginawa para lang gumana ang mga animation. Nang binili ang teknolohiyang ito ng Adobe Inc, ang paggamit ng Flash player ay naging paraan para makagawa ng buong platform para sa mga game at app. Mahigit sa isang daang libong mga Flash game ang nagawa at marahil ay katumbas din ito ng maraming mga Flash animations na nagrerepresenta sa henerasyon ng sinaunang internet. Lumipas ang 20 taon, ang mga fast paced development galing sa mga malalaking tech company ang nagsimula ng mga open standard na may kakayanang gumawa ng mga rich web application at mga game. Tingnan ang Html5 Games at Webgl Games.

Bakit gusto ng Y8 na panatilihin ang mga Flash game?

Sa dinami-dami ng mga larong nagawa, naniniwala kami na ang mga ito ay karapat-dapat na manatiling online hangga't sa maari para ingatan ang kasayasayan nito. Ang ilan sa mga larong ito ay ginawa noong panahon ng Dot Com Bubble at noong panahon ng Great Recession, marami sa mga dark game ay i-disable dahil nag-iba na ang mga social norm. Marami sa mga larong ito ay positive ang nagrerepresnta ng mga interactive art na ginawa sa loob ng 30 taon noong sinaunang internet. Bagaman ang Y8 Games noon ay nagpanatili at itinapon ang mga lumang plugin, ang Flash ay isang tunay na natatangi sa sukatan ng nagawang media.

San tutungo ang mga Flash game?

Ang browser support para sa mga Flash plugin ay mabilis nang nawawala. Sa bandang uli, mas mahirap makakita at makapaglaro ng mga Flash based game.

Pano makapaglaro ng mga Flash game?