Libre na Laro

Maglaro ng Libreng Laro sa Y8.com. Ang pinakamagandang laro sa Internet ay iyong mga libre. Marami kami ng mga iyon dito sa Y8.com

Ang kasaysayan ng mga libreng laro galing sa lumang game developer

Online game portal ang lumang tawag dito noong 1990s. Ang mga ito ay isang kakatwa ng unang bahagi ng internet. Ang dahilan kung paano naging posible ang paglalaro sa internet noong mga unang araw ay ang Macromedia Flash Player. Ito ay isang plugin na browser na idinisenyo upang payagan ang mga animator na lumikha ng mga dynamic page sa isang panahon kung saan ang mga website ay halos puro mga static collection ng mga text and images.

Ang mga Flash game ay nagkalat sa internet, madalas na may madilim na mga undertone habang ibinahagi ng kanilang mga creator ang kanilang mga karanasan mabuti man ito o masama sa pamamagitan ng kanilang gawain sa paglikha ng mga laro. Ang mga laro ay halos single player lang at mabigat na ginamit ang animation. Ang mabilis na development nito ay nagawa ang mga bagong genre na hindi posible dati tulad ng stick-man games at point and click games. Sa paglipas ng mga dekada, ang game development ay humantong sa pag-gawa ng daan-daang libong mga laro, at halos lahat ay libre na sinusuportahan ng mga ad.

Noong nakaraan, marami kaming nakitang mga browser plugin na hindi tumatagal. Ang Flash ang pinakatanyag sa kanilang lahat. Gayunpaman, ang mga web browser na ang gumagawa ng trabahong ito. Pero may isa na hindi natitinag tulad ng Unity3d game engine. Ang platform na ito ay mabilis mag-adapt kaya sila tumagal sa isang open format na tinatawag na WebGL. Meron ding isan pang open standard kung saan ginagamit upang i-develop ang modernong mga web game at tinatawag itong HTML5. Bagaman malaki na ang pagbabago ng teknolohiya sa likod ng mga web game, ito ay nananatili paring sikat.