Aksyon na Laro

Maglaro ng Larong Aksyon sa Y8.com. Maaksyong mga laro ang hatid ng malaking koleksyon ng laro dito. Maglaro ng pinakamagandang larong aksyon sa Y8.com

Mga Action Game

Ang mga game na ito ay binigyang-diin ang pagtalo sa mga hamon sa pamamagitan ng mga pisikal na paraan katulad ng response time at mga aiming challenge. Ang mga arcade game ang nakatulong sa pagkagawa ng action na kategorya. Ang Space Invaders (1978) ang nagpakilala sa uri ng game na projectile shooter. Ang tagumpay ng mga unang arcade cabinet game ay lumikha ng isang video game industry. Bilang isang pangunahing kategorya sa mga video game, ang action games subgenre ay kinabibilangan ng marami pang ibang mga game genre na katulad nito.

Ang tipikal na action game ay ilalagay ang player sa isang eksena kung saan kontrol nila ang isa or marami pang mga character. Ang layunin nito ay mag-navigate sa mga level, madalas ay kumolekta ng mga bagay [collecting things]https://www.y8.com/tags/collecting_games), avoiding obstacles, at siyempre lumaban sa mga kalaban. Ang pangunahing focus naman ay madalas sumesentro sa fighting o shooting. Eto ay maaring melee street battle o isang medival cold metal na sitwasyon. Ang Firearms o ibang projectiles ay mga kawili-wiling mga game object, at lalo na ang multiplayer game modes. Sa mga single-player action game, ang mga level ay madalas nagtatapos sa mga boss fight. Kapag ang character ng player ay tinamaan ng kalaban, mababawasan ang kanilang buhay at kung walang multiple lives, matatapos ang laro.